Pedagogové

Naší vizí je být stabilizovaným, kvalifikovaným pedagogickým sborem, s vyváženým poměrem žen a mužů

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou ztotožněni s filozofií školy a uplatňují takové výukové strategie a výchovné postupy, které jí odpovídají. Mají vysoce kladný vztah k pedagogické práci a jsou ochotni pracovat i nad rámec běžných pracovních povinností. Ze strany vedení je uplatňován harmonický způsob myšlení a řízení, učitelům a vychovatelům vytváříme dobré podmínky pro další vzdělávání. Aktuální přehled pedagogických pracovníků, jejich vzdělání a praxi je zveřejněn na webových stránkách školy. Ti učitelé, kteří formálně nesplňují podmínky odborné kvalifikace, prokázali své pedagogické kvality a zahájili kvalifikační studium, či mají toto studium těsně před dokončením. Každý náš učitel spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru i se širokou pedagogickou i nepedagogickou veřejností. Naším nejdůležitějším partnerem jsou přirozeně děti, žáci, kteří se na organizování života školy významným způsobem podílejí.

Mgr. Bc. Zuzana Hryzbilová

ředitelka školy

Mgr. Bc. Petr Doubravský

zástupce ředitelky, učitel matematiky a fyziky

Mgr. Gabriela Horová

učitelka 1. třídy

Ing. Erika Kováříková

učitelka 2. - 3. třídy

Mgr. Petra Hvizdošová

učitelka francouzského jazyka

Mgr. Adéla Holá

učitelka občanské a výtvarné výchovy

Mgr. Kateřina Borčin

učitelka přírodovědných předmětů a výtvarné výchovy

Mgr. Zdeněk Žižka

učitel zeměpisu a tělesné výchovy

Mgr. Lucie Moučková

učitelka I. a II. stupně, koordinátorka výuky cizích jazyků

Mgr. Marcela Spívalová

učitelka matematiky a českého jazyka, školní asistentka

Mgr. Radka Kyselová

speciální pedagožka

Vicky Kovar

lektorka anglického jazyka

Ing.arch. Markéta Havlíková

asistentka pedagoga

Kateřina Kubová

asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny

Natálie Kršková

vychovatelka školní družiny

Mgr. Zina Pěluchová

učitelka tělesné výchovy

Jaroslav Kuba

vychovatel školní družiny

Bc. Miroslava Bechyňová

asistentka pedagoga

Eliška Marcínová

asistentka pedagoga

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz