Pedagogové

Naší vizí je být stabilizovaným, kvalifikovaným pedagogickým sborem, s vyváženým poměrem žen a mužů

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou ztotožněni s filozofií školy a uplatňují takové výukové strategie a výchovné postupy, které jí odpovídají. Mají vysoce kladný vztah k pedagogické práci a jsou ochotni pracovat i nad rámec běžných pracovních povinností. Ze strany vedení je uplatňován harmonický způsob myšlení a řízení, učitelům a vychovatelům vytváříme dobré podmínky pro další vzdělávání. Aktuální přehled pedagogických pracovníků, jejich vzdělání a praxi je zveřejněn na webových stránkách školy. Ti učitelé, kteří formálně nesplňují podmínky odborné kvalifikace, prokázali své pedagogické kvality a zahájili kvalifikační studium, či mají toto studium těsně před dokončením. Každý náš učitel spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru i se širokou pedagogickou i nepedagogickou veřejností. Naším nejdůležitějším partnerem jsou přirozeně děti, žáci, kteří se na organizování života školy významným způsobem podílejí.

Mgr. Bc. Zuzana Hryzbilová

ředitelka školy

Mgr. Bc. Petr Doubravský

zástupce ředitelky, třídní učitel 3.- 5. třídy a tělocviku

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.

mentor, učitel učitelů, učitel dětí

Mgr. Tomáš Vrňata

třídní učitel II. stupně

Mgr. Lucie Moučková

učitelka I. a II. stupně, koordinátorka výuky cizích jazyků

Bc. Tomáš Gaidarus

učitel II. stupně

Bc. Hana Gabrielová

učitelka II. stupně

Mgr. Lenka Kravčáková

učitelka 2. a 3. třídy

Mgr. Zdeněk Žižka

učitel 2. a 3. třídy

Bc. Lucie Havlová

třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Marcela Spívalová

školní asistent, administrativní podpora školy

Mgr. Barbora Uchytilová Pecháčková

asistentka pedagoga, garantka pro domácí vzdělávání

Vicky Kovar

lektorka anglického jazyka

Máme školáků

Pedagogů

Morčata

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz