Vzdělávací strategie školy

Škola poskytuje ucelené základní vzdělání s důrazem na praktické využití získaných vědomostí a dovedností. Žák získá prohloubený a ucelený obraz světa, do kterého vstupuje jako aktivní člen společnosti, který přispívá k jejímu rozvoji a který přijímá zodpovědnost za to, co a jak koná a kým se stává.

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz