Školné

Výše ročního školného pro školní rok 2023/2024 je stanovena na 72 250 Kč.

Školním rokem je pro účely výpočtu školného myšlené 10 měsíců, tj. období 1. září - 30. června příslušného školního roku. Školné je možné uhradit buď jednorázově, nebo ve dvou splátkách.

Součástí školného jsou:

 

Součástí školného nejsou:

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz