Jsme soukromá základní devítiletá škola

Vytváříme prostor pro vzdělávání a výchovu dětí v přirozeném, respektujícím a bezpečném prostředí. Usilujeme o respektování jedinečnosti a zachování vnitřní svobody dítěte. Malý počet žáků ve třídě, vlídní učitelé, nově postavená školní budova se zahradou, častý pobyt dětí mimo školní budovu, začátek vyučování až od devíti hodin, používání inovativních výukových strategií a slovního hodnocení místo známek - tím vším dohromady utváříme zdravé, bezpečné a motivující prostředí.

Více o nás ...

Díky projektu "Nástavba odborných učeben v Základní škole Těptín, s.r.o." který je spolufinancován Evropskou unií dochází ke zlepšení podmínek pro výuku. Nové odborné učebny nabízí moderní vyučovací technologie a umožní interaktivní praktickou výuku. Projekt má vazbu na klíčové kompetence - přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory.

EU, IROP Více o projektu

Co považujeme za důležité?

Prostor pro individualitu

Třídy s menším počtem žáků, máme zpravidla 8 až 16 dětí v jedné třídě. Vyučujeme ve věkově smíšených třídách, tzv. malotřídním způsobem.

Důraz na prožitek

Zpětnou vazbu dítě získává reflexí vlastního učení a pokroku, porovnáním vlastní práce s předlohou, v diskusi se spolužáky nebo učitelem.

Prostředí školy

Děti jsou ve spojení s reálným světem. V čase výuky i čase odpočinku využíváme kromě kmenových tříd i prostor školní zahrady.

Vztah mezi žákem a učitelem

Nejdůležitějším cílem učitele je vést děti místo k pouhé pasivní poslušnosti k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.

Získat žáka pro vyučování

Cílem učitele je podporovat nadání dětí, rozvíjet jejich zájmy, vytvářet podmínky pro rozvoj kreativity a připravovat prostředí pro samostatné, aktivní učení.

Skutečně zdravá škola

Naší snahou je zkvalitnění školního stravování a podpora zdravých stravovacích návyků a přirozeného pohybu.

Aktuality

Aktuální seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 20/21
19. 4. 2020 @ 19:40

Do 1. třídy ve školním roce 2020/2021 budou přijaty děti s tímto registračním číslem: 1   4   8 11 14 17 20 23 2 6 9 12 15 18 21 24 3 7 10 13 16 19 22   ...

Přečíst článek
Zápis do 1. třídy-DUBEN-2020
3. 4. 2020 @ 14:25

Na základě opatření MŠMT z 18.3.2020, proběhnou předběžné zápisy do 1. třídy BEZ ÚČASTI DĚTÍ v průběhu celého dubna až do naplnění kapacity 1. třídy. Přihlášku k ZÁPISU pro školní rok 2020/2021 obdržíte na vyžádání na adrese info@skolateptin.cz ...

Přečíst článek
Přijímáme nové žáky
18. 9. 2019 @ 13:01

I během školního roku přijímáme nové žáky do 1. - 9. třídy naší školy. V případě zájmu o přestup kontaktujte ředitelku školy Zuzanu Hryzbilovou písemně na adrese hryzbilova@skolateptin.cz nebo telefonicky na čísle 732 348 805.

Přečíst článek

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz