Nástavba odborných učeben v Základní škole Těptín, s.r.o.

EU, IROP

Stručný popis projektu:

Projekt „Nástavba odborných učeben v Základní škole Těptín, s.r.o.“ je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Přínosem projektu je zlepšení podmínek pro výuku. Vytvoří se nové odborné učebny, čímž se zefektivní výukový proces. Díky vybudování nových odborných učeben, které budou vybaveny moderní vyučovací technologií, bude v moderních učebnách zavedena interaktivní praktická výuka. Projekt má vazbu na klíčové kompetence - přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory.

Cíle projektu:

Výsledky projektu „Nástavba odborných učeben v Základní škole Těptín, s.r.o.“ povedou k naplnění investiční priority IP 10 „Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu“ a specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

 

Výsledky projektu:

Realizací projektu dojde ke splnění hlavního cíle, kterým je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání. Výsledkem projektu je zkvalitnění výuky předmětů, které rozvíjejí klíčové kompetence - přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory a umožnění studia i tělesně handicapovaným žákům. Projekt jednoznačně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu.

Projekt „Nástavba odborných učeben v Základní škole Těptín, s.r.o.“ je spolufinancován
Evropskou unií.

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz