Kroužky

Kroužky pro II. pololetí ve školním roce 2023/2024

Zájmové kroužky jsou otevřeny i pro veřejnost - přihlašování emailem 

SLEVA PRO ČLENY ŠKOLNÍHO KLUBU: 1 kroužek za 500 Kč za pololetí pro žáky 2. stupně, kteří jsou členy školního klubu (neplatí pro individuální výuku).  

 

1. TVOŘIVÉ KROUŽKY

Výtvarný kroužek 

(Základní grafika, prostorová tvorba, malba a kresba v kombinaci s dalšími méně známými technikami.)

Lektorka: Michala Tumpachová

Termín: pondělí 14:00 - 15:30

Cena za 15 lekcí: 2250 Kč

Určeno pro: děti 1. stupně (6 - 12 dětí)

 

Rukodělný kroužek

Lektorka: Michala Tumpachová

Vyzkoušíme si ruční i strojové šití při výrobě hračky podle vlastního návrhu, několik způsobů drhání pro výrobu náramků, sešijeme si vlastní knížku, zkusíme suché plstění a mnoho dalších tvořivých projektů pro šikovné ruce.

Termín: středa 14:00 - 15:30

Cena za 13 lekcí: 2250 Kč

Určeno pro: děti 1. stupně (6 - 12 dětí)

 

Keramika 

Lektorka: Adéla Holá

Termín: čtvrtek - 15:15 - 16:15

Cena za 13 lekcí: 2 250 Kč 

Určeno pro: žáky 1. stupně (6 - 12 žáků)

 

2. HUDEBNÍ KROUŽKY

Hra na klavír nebo housle - individuální lekce

Lektor: Jan Jírů

Termín: pátek po 13 hod

Cena za lekci: 

- 30 minut: 250 Kč

- 45 minut:  350 Kč

- 60 minut: 450 Kč

Určeno pro: všechny žáky od 6 let

 

Hra na kytaru - individuální lekce

Lektor: Jaroslav Kuba

Termín: čtvrtek 13:00 - 17:00

Cena za lekci:

- 30 minut: 250 Kč

- 45 minut:  350 Kč

Určeno pro: všechny žáky od 6 let

Klavír a sólový zpěv - idividuální výuka

Lektorka: Lyudmyla Ostash

Termín: čtvrtek 13:00 - 17:00, pátek 15:00 - 17:00

Cena za lekci:

- 30 minut: 250 Kč

- 45 minut:  350 Kč

- 60 minut: 450 Kč

Určeno pro: všechny žáky od 6 let

 

3. VĚDECKÉ KROUŽKY

 

3D tiskárna a informatika I.

Na kroužku se žáci seznámí se základy 3D tisku - od prvotního návrhu až po samotný tisk. Kromě toho budeme pracovat s robůtky, ukážeme si, jak funguje počítač a zkusíme si třeba navrhnout i jednoduchý program.

Lektor: Libor Šedivý

Termín: pátek 13:00 - 14:30

Cena za 13 lekcí (90 min): 1800 Kč

Určeno pro žáky 2. až 4. třídy (6 - 12 žáků)

 

3D tiskárna a informatika II.

Obsahem kroužku je vše kolem 3D tisku, kdy se děti naučí navrhnout si sami praktický model, upraví si ho pro tisk a posléze se naučí, jak funguje 3D tiskárna, a jak ji mohou ovládat. Kromě toho si zkusíme navrhnout jednoduché programy, rozebereme si počítač, navrhneme si malý web apod.

Lektor: Libor Šedivý

Termín: pátek 14:30 - 16:00

Cena za 13 lekcí (90 min.): 1800 Kč 

Určeno pro žáky 5. až 9. třídy (6 - 12 žáků)

 

4. JAZYKOVÉ KROUŽKY

Angličtina pro děti 

Lektorka: Mgr. Kateřina Strnadová

Termín: úterý 17:00 - 18:00

Cena za 15 lekcí (60 min.): 3000 Kč 

Určeno pro žáky 3. až 7. třídy (3 - 8 žáků)

 

Kontaktní osobou je Marcela Spívalová.

Kontakty: marcela.spivalova@skolateptin.cz nebo tel.číslo: +420 774 701 333

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz