Ing. Erika Kováříková

Ing. Erika Kováříková

V těptínské škole učím třetím školním rokem.

Motivovat děti v individuálním tempu k touze po poznávání, objevování a spoluvytvářet takové prostředí, kde se cítí bezpečně a spokojeně, jsou hlavní pilíře mého přístupu.

Oblast vzdělávání, předávání zkušeností a osobního rozvoje mi vždy byla blízká a tvořila významnou část mé předchozí dlouholeté praxe ve výzkumu trhu. Ať už formou interních i externích školení, workshopů, konferencí nebo seminářů na univerzitách, např. FSV UK, VŠE.

Od roku 2014 se věnuji vlastnímu projektu zážitkové pedagogiky neohrano.cz, kde spojuji společné vzdělávání v oblasti historie a kultury s dobrodružným prvkem, a to pro rodiče se školními dětmi. Spolupracuji také formou speciálních akcí s řadou základních i středních škol.

V Kamenici bydlím již téměř dvacet let. Za tuto dobu jsem byla u zrodu řady komunitních akcí, vedla jsem kroužky pro děti.

Vzdělání a kurzy:

- UK, Pedagogická fakulta, současné studium

- Studium pro asistenta pedagoga, 2020, Rytmus

- Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ, 2021, H-mat

- VŠE Praha, fakulta Mezinárodních vztahů

 

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz