Mgr. Gabriela Horová

Mgr. Gabriela Horová

Vystudovala jsem na Masarykově univerzitě v Brně nejprve obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ, následně Speciální pedagogiku se za měřením na tělesně, mentálně a zrakově postižené děti. Během studia jsem několik let působila jako učitelka ve Speciální škole pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Změna bydliště s sebou přinesla i změnu povolání a proto jsem si na několik let odskočila do světa reklamy a mediálního plánování. V současné době se kromě pedagogické činnosti věnuji také své firmě, kterou jsem založila v roce 2010.

V Těptíně učím druhým rokem, v předchozím roce jsem vyučovala český jazyk, hudební a výtvarnou výchovu ve 4.a 5.třídě.

Jako maminka dvou školáků vidím, že nejdůležitější pro děti je především laskavý vztah, respekt a individuální přístup a mým cílem je mým prvňáčkům takové láskyplné a podporující prostředí vytvořit.

Kurzy a vzdělávání: Letní škola Hejného 2021

Vzdělávací kurzy/ webináře: Matematická prostředí v Hejného matematice na 1.stupni, Jak poznat rizika poruch učení v 1.třídě, Žák s vývojovou dysfázií na ZŠ, Hrajeme si v českém jazyce, Výuka v málotřídní škole, Bilingvní dítě v mateřské a základní škole, ADHD u dětí, Hodnocení žáků ve vzdělávacím procesu, Práce se vztahy ve třídě

 

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz