Mgr. Zdeněk Žižka

Mgr. Zdeněk Žižka

 Absolvoval jsem studium Geografie na PřF UK, obor Geografie se zaměřením na vzdělávání a Regionální a politická geografie. Rád vzdělávám sám sebe i druhé. V Těptíně učím třetím rokem. Ve školním roce 2019/2020 jsem třídním učitelem 2. a 3. třídy.

Jsem aktivní sportovec (cyklistika, lyžování, jachting, volejbal, turistika), cestovatel a nadšený fotograf. https://www.instagram.com/zdenekzizka/

 Jako relativně čerstvý absolvent kompletního vzdělávacího cyklu v Česku jsem si vědom nedostatků systému, a proto mi přijde sympatická myšlenka inovativní školy, která je propojena s přírodou, klade důraz na individuální schopnosti a potřeby žáků bez zbytečného stresu v podobě známkování či zkoušení u tabule. Myslím si, že geografie, jakožto věda o zemi, která studuje souvislosti fungování světa a kombinuje znalosti z biologie, zeměpisu, dějepisu, životního prostředí a společenských věd, má v základním vzdělávání široké uplatnění a možnosti využití jak ve třídě, tak v terénu.

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz