Mgr. Bc. Zuzana Hryzbilová

Mgr. Bc. Zuzana Hryzbilová

Jsem zakládající člen Základní školy Těptín s.r.o. a její historicky první ředitel. Pedagogická práce je a vždy byla mým vysněným povoláním a zároveň největším koníčkem. Jsem vděčná za příležitost být součástí týmu těptínské školy, jejíž vznik stále pokládám za zázrak.

Po studiu na Pedagogické fakultě UK obor učitelství na I. stupni ZŠ a bakalářského programu školského managementu tamtéž, jsem čtyři roky jsem působila na pozici ředitelky v jedné z nejstarších nestátních základní škol v České republice, v ZŠ Klíček o.p.s. v Praze a následně rok v soukromé dvojjazyčné Sunny Canadian International School ve Zdiměřicích. 

Sleduji mnohé zajímavé základní školy, státní, soukromé i ty tzv. komunitní. Od roku 2011 pomáhám se zakládáním a chodem komunitních a soukromých inovativních škol.

Obě moje děti jsou žáky těptínské školy. Jsem ráda, že se nám čím dál tím víc daří naplňovat myšlenku komunitního fungování školy, a že vidím, že nejen z dětí, ale i  z učitelů a rodičů našich žáků se postupem času stávají přátelé.

Další pracovní zkušenosti, semináře a kurzy důležité pro mou pedagogickou práci i management školy: 

 •  
 • Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Externí spolupráce při tvorbě nástrojů hodnocení úrovně čtenářské gramotnosti dětí a žáků a spolupráce při tvorbě metodiky pro hodnocení úrovně podpory vzdělávání ke čtenářské gramotnosti.

 • Lifelong Learning Programme Study Visit  2009_139, School Evaluation for Quality Improvement (SEQI) organised by the Portuguese Inspectorate of Education Regional - účastník programu.

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení, číslo akreditace 27728/2004-25-340, Národní institut dalšího vzdělávání.

 • Přátelé angažovaného učení, o.s., projekt č. CZ.1.07/1.3.04/02.0014 Kooperace a konkurenceschopnost pro podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středočeských škol - koordinátorka projektu. 

 • Tváří tvář historii - vzdělávací programy o traumatických událostech moderních dějin - účastník kurzů. 

 • Freie Universität Berlin, Fachbereich: Erziehungswissenschaft und Psychologie, Arbeitsbereich Grundschulpädagogik, Deutsch - Studijní pobyt v rámci programu Socrates –Erasmus.

 • Zdravotník zotavovacích akcí pro školy - kurz Červeného kříže.

 • Respektovat a být respektován - základní kurz.

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení - základní kurz.

 • Semináře intuitivní pedagogiky.

 

 

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz