Lucy's English for children

Určeno dětem 3. - 5. ročník

Kroužek je určen primárně pro ty děti, které mají hlubší zájem o angličtinu. Hlavní důraz bude kladen na rozvoj konverzačních dovedností. Při tom se děti přirozeně naučí řadu nových slovíček a komunikačních frází. Seznámí se s obvyklými komunikačními situacemi (kombinace videa a psaného textu), následně samy budou používané fráze fixovat prostřednictvím jednoduchých scének. Součástí hodin bude také zpívání anglických písniček a hraní jazykových her.

Každá hodina bude natolik pestrá, aby z ní měly užitek děti s různým učebním přístupem (auditivní, vizuální, kinestetický). 

 

Příklady probíraných témat:

- Co je dnes za den?  Co tě bolí?  Co děláš?  Čí to je?  

- Nakupování.  Objednávání jídla.  Telefonování.   Zeptání se na cestu.  Oblékání atd. 

 

Kdy: každý pátek - začínáme od 2.10.2020

Čas: 13:00 hod - 14:00 hod

Kde: Základní škola Těptín, Jílovská 884, Kamenice - Těptín

Co s sebou: Psací potřeby, tenký linkovaný sešit na slovíčka, formát A4. Děti ze ZŠ Těptín nepotřebují speciální sešit, mohou používat slovníček, do kterého píšeme ve škole. 

 

Minimální počet dětí: 4 

Maximální počet dětí: 8

Cena: 2.160,-Kč/ I.pololetí - 12 lekcí

 

Krátké profesní info o lektorce Lucii Moučkové

 

Kontaktní osobou je Kateřina Kubová.

Kontakty: krouzky@skolateptin.cz nebo tel.číslo: +420 603 299 980

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz