PaedDr. Jana Zbirovská

PaedDr. Jana Zbirovská

Vystudovala jsem učitelství českého jazyka a hudební výchovy na Pedagogické fakultě UK a estetiku na Filozofické fakultě UK. Učím už více jak 20 let na gymnáziích a základních školách, posledních deset let jsem působila na Sunny Canadian International School jako zástupce ředitele. Založila jsem a vedla jsem studentské pěvecké sbory, jako redaktorka a lektorka jsem se podílela na tvorbě knih a učebnic. Zajímám se o moderní směry ve školství a nebojím se zkoušet nové věci. Jsem maminkou dvou vysokoškoláků – biologa a medičky. Ráda čtu, poslouchám hudbu, hraji na klavír, maluji, tančím, zahradničím, chodím do přírody a jezdím na kole.

Práci s dětmi a pro děti považuji za své životní poslání. Vzdělání je krásné dobrodružství a zážitky z něj člověka ovlivňují po celý život. Letos v Těptíně učím prvňáčky. Každá cesta začíná prvním krokem a jsem ráda, že první kroky ve škole učiníme společně.

Další kurzy a vzdělávání: koordinátor a tvůrce školního vzdělávacího programu, administrátor Školy online, Koučovací přístup ve vedení lidí, Kariérové poradenství na školách metodou mapování kompetencí CHQ, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky, Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku (PaedDr. Heyrovská), Senzomotorická cvičení – doplnění náprav grafomotorických potíží, Nástroje diagnostiky matematických schopností a znalostí dětí ve věku 4-8 let (Edyta Gruszcyk-Kolczynska a garant prof. Hejný), Příměstská škola Hejného metody pro 1.–3. ročník ZŠ, písmo Comenia Script, Interaktivní tabule jako pomůcka pro vytváření výukových materiálů – pro interaktivní tabule Activ Board a Smartboard.

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz