Mgr. Tereza Sladká

Mgr. Tereza Sladká

Jsem absolventkou jednooborové psychologie se zaměřením na školní psychologii. Během svého studia jsem se více než dva roky věnovala výzkumu v oblasti diagnostiky nadaných dětí a tvorbě diagnostických nástrojů. To mě vedlo k zásadnímu poznání - každé dítě je jiné a každé si zaslouží individuální péči. Ať už se jedná o žáka intelektově slabšího, žáka nadaného nebo takzvaně "průměrného".

Už roky pracuji s děti od 6 do 18 let, ať už na dětských táborech, nebo v zájmových kroužcích. V posledních letech se soustředím hlavně na pubescenty a adolescenty. Baví mě, když je dokážu nadchnout pro činnost a něco jim předat. Když díky našemu programu odhodí mobilní telefony, zapojí se do emočně silné aktivity a odchází nadšení.

Líbí se mi spojení psychologie a zážitkové pedagogiky, které využívám v práci se třídami. Zážitková pedagogika propojuje vzdělávání a intenzivní emoce. Díky silnému prožitku se děti učí z vlastního jednání, hledají netradiční řešení, společně překonávají výzvy a díky pečlivé následné práci přenáší tyto zkušenosti i do běžného života.

Mimo to jsem také součástí týmu Beyond Psychedelics, kde se věnuji vzdělávání veřejnosti a pracovníků v pomáhajících profesí v oblasti psychedelik a psychoterapie. Mé profesní schopnosti se neomezují pouze na psychologii, věnuji se také marketingu a psaní odborných článků.

Ve volném čase se ráda věnuji hudbě, zpěvu, tanci a hře na kytaru.

 

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz