Mgr. Kateřina Borčin

Mgr. Kateřina Borčin

Profesí vědec, duší více vědecký skeptik. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jsem vystudovala obor molekulární biologie a virologie a v oboru jsem pracovala 10 let. Prošla jsem laboratoří experimentální virologie se zaměřením na základní výzkum, diagnostickou laboratoří s úzkou vazbou na nemocnici, i laboratoří na akademické půdě, kde praktická výuka studentů a přednášení byly součástí práce vědeckého pracovníka.

Svoje vzdělání jsem doplnila o pedagogické minimum a tříletý seminář Waldorfské pedagogiky pana Ing. Tomáše Zuzáka. V semináři mě nejvíce oslovila krása a hloubka pouhého pozorování světa kolem, vnímání přírody skrze výtvarno, estetiku, jemnost a křehkost. Absolvovala jsem kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou ve vzdělávací instituci Serafin a souběžně jsem si na sobě začala všímat terapeutického působení výtvarné činnosti.

Tušení, že po mateřské se do laboratoře nevrátím, se změnilo v rozhodnutí.

Těhotenství mi do života přinesla krom dvou krásných zdravých dětí i intuitivní kresbu. Byla mi představena Lucií Suchou-Groverovou jako nástroj prenatální komunikace. Svůj osobní příběh a zkušenosti s kresbou jsem sepsala do knihy: Maminko maluj – arteterapie v těhotenství. (www.intuitivnikresbavtehotenstvi.cz)

Mám za sebou pět semestrů figurální kresby ve výtvarném ateliéru AVVy u ak. soch. Jiřího Jandy. Tento rok na podzim dokončím dvouletý kurs arteterapie a artefiletiky u Miroslava Huptycha.

Mé kroky mne po rodičovské dovolené vedou do ZŠ Těptín, kde budu učit přírodopis a výtvarnou výchovu na druhém stupni. Na prvním stupni budu zastávat pozici asistenta pedagoga. Těším se na tuto kombinaci, možné propojení, i na chvíle, kdy se bude stírat, kdo komu je učitelem. Za příležitost zapojit se v těptínské škole jsem moc ráda a velice si ji vážím.

 

 

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz