Zápis do 1. třídy-DUBEN-2020

  • 3. 4. 2020 @ 14:25
  • Zdeněk Žižka

Na základě opatření MŠMT z 18.3.2020, proběhnou předběžné zápisy do 1. třídy BEZ ÚČASTI DĚTÍ v průběhu celého dubna až do naplnění kapacity 1. třídy.

Přihlášku k ZÁPISU pro školní rok 2020/2021 obdržíte na vyžádání na adrese info@skolateptin.cz nebo je zde ke stažení přihláška k zápisu

Tu je nutno poslat poštou na adresu školy Základní škola Těptín s.r.o.,  Jílovská 884, 251 68 Těptín, nebo datovkou tdisc3m.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí do 1. třídy na naši školu písemně informováni a bude jim zaslaná smlouva o účasti žáka na školní docházce.

Letos otevíráme jednu třídu s kapacitou 16 žáků.

TĚŠÍME SE NA NAŠE BUDOUCÍ PRVŇÁČKY!

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz