Průběžné výsledky zápisu do 1. třídy

  • 19. 4. 2021 @ 23:20
  • Zdeněk Žižka

Ředitelka  Základní školy Těptín  s.r.o., se sídlem Jílovská 884, 251 68 Těptín, IČO: 0493 7007 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Těptín s.r.o. od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Seznam bude průběžně aktualizován.

Přijatým dětem srdečně blahopřejeme! Jejich zákonné zástupce budeme během dubna kontaktovat prostřednictvím emailu.

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz